F O D E R  -  V A N D:

Hvad  er  æggefoder?


En artikel hentet med tilladelse fra Orlux home-page.


Æggefoder er en af de væsentligste tilskud til den daglige ration til frøædende fugle. Hvis man udelukkende fodrer med frø, vil der uvægerligt opstå mangel på næringsstoffer, på grund af, at frø ikke indeholder tilstrækkeligt af vitaminer, sporelementer og aminosyrer. Hvis man derimod sammen med frø fodrer med æggefoder minimerer man disse mangler, og det giver en god kondition hos vores fugle.

Alt afhængig af tidspunktet på året gives der mere eller mindre æggefoder. I løbet af et år er der nemlig tre vigtige perioder, hvor behovet er forskelligt: i yngletiden, i fældetiden og i hvileperioden.

I yngletiden, såvel som forberedelsen hertil, selve rugetiden og ved opmadning af ungerne må der dagligt gives æggefoder. Alt efter antal af unger i reden øges andelen af æggefoderet med indtil det halve af den daglige ration. Forældrefuglene anvender hovedsageligt æggefoderet til opmadning af ungerne.

Også under fældningen gives dagligt æggefoder. I denne periode bliver fuglenes fjer fuldstændigt fornyet, for fuglene er det en yderst anstrengende periode. I denne periode har fuglene et større behov for mineraler og svovlholdige aminosyrer. Disse næringsstoffer kan fuglene få gennem æggefoderet.

I hvileperioden anbefales det at give fuglene æggefoder 3 gange ugentlig og med 1/3 af den normale ration. Dette medfører at tilførslen af vitaminer, svovlholdige aminosyrer og mineraler, som er utilstrækkelige i frøblandingen.

De forskellige slags æggefoder.

Orlux tilbyder såvel tørt som fugtigt æggefoder. Hvad kvalitet og sammensætning angår er de fuldstændig ens. Men den store forskel er, at det fugtige æggefoder Gold Patee bliver tilsat 100% natur honning så det får en ”tør sandet” konsistens. Honningen giver æggefoderet en høj  næringsværdi og en god smag som bevirker at fuglene gerne vil tage den. Man kan give  æggefoderet som tørt, men mange fugle vil have problemer med at tage det tørre æggefoder. Derfor anbefales det at fugte det tørre æggefoder. Der er forskellige muligheder: Med nogle dråber vand, med lidt frugt og/eller med lidt grønt, med spiret frø, yoghurt, et kogt æg… På denne måde bliver æggefoderet mere luftigt og fuglene vil tage det bedre.

Foto af Orlux:  Ingredienser til æggefoder.

Fremstilling af Orlux æggefoder sker på basis af friske æg og bagt brød. Dejen til brødet bliver tilsat de nødvendige vitaminer, aminosyrer og sporelementer. På denne mådes kan det sikres en ensartet og jævnt fordeling af disse livsnødvendige ingredienser. Selvfølgelig er det nødvendigt at tilsætte forskellige næringsstoffer. For at imødegå de enkelte fugles behov har Orlux udviklet æggefoderets indhold til de forskellige grupper af fugle.


Vi takker Versela Laga - Orlux for at måtte bringe denne artikel her.

Dansk oversættelse: Poul Erik R. Nielsen

Link til Versela Laga - Orlux: http://www.orlux.be

Tilbage